Qui som

Associació Catalana de les Arts del Vidre

L’ACAV, Associació Catalana de les Arts del Vidre, és una organització sense ànim de lucre,
que engloba amants, artistes i artesanes/ns del vidre, de tot l’àmbit estatal espanyol
i en alguns casos d’àmbit internacional.

Els nostres objectius són la divulgació dels oficis artesans del vidre, donant així a conèixer la riquesa de l’art i l’artesania amb aquest material. Amb això es pretén contribuir a la revalorització de l’ofici per part de la societat, tractant d’educar-la per assolir aquesta sensibilitat i generar un interès pel producte artesà en vidre. També és un objectiu important de la divulgació, generar impacte en nens i joves que en un futur esdevindran adults que valoraran l’ofici, o fins i tot, hauran volgut formar-se com a artesans vidriers.

Aconseguir una oferta educativa del treball en vidre a diferents nivells, però sobretot una formació reglada de qualitat, a escala estatal. Generar connexions d’interès entre les sòcies i socis, fomentant xarxes d’intercanvi de coneixements i inquietuds. Que aquesta xarxa sòlida i plural, amb diversitat de tècniques i procedència geogràfica, esdevingui una estructura forta que pugui ser una interlocutora vàlida amb l’administració o qualsevol organisme, per assolir fites que beneficiïn al sector i en conseqüència, als integrants de l’associació. Donar visibilitat a totes les sòcies i socis, a la seva obra i a les activitats o esdeveniments que realitzin, així com cursos, exposicions, demostracions, etc.