Atrapar la llum

Atrapar la llum

Les Nacions Unides han instaurat l’any 2022 com l’Any del Vidre. Aquesta efemèride ha de servir per donar a conèixer les múltiples funcions i capacitats d’aquest material en totes les seves vessants: la científica i la cultural. El vidre és una element destacat en la construcció, en la indústria i la recerca, però també en el món de l’art i del disseny.

Al llarg del darrer quart del segle XIX, a França l’experimentació al voltant de les propietats estètiques del vidre va tenir com a resultat una autèntica revolució. Fou el moment en què el vidre deixà de serúnicament un material per a la confecció de peces d’ús luxoses o utilitàries. Alguns artistes modernistes rehabilitaren tècniques de l’Antiguitat i les posaren al servei de les seves idees. Naixia una Nova manera d’entendre el treball en vidre, el qual arribava fins a pràctiques com l’escultura.

En la dècada dels anys cinquanta del segle passat, va néixer als Estats Units el moviment Studio Glass, en el qual diferents artistes buscaven nous llenguatges allunyats del món de la Indústria, però aprofitant-se dels seus avenços tècnics. Paral·lelament, en l’actual República Txeca, i més tard en altres països europeus, el vidre vivia una profunda innovació estètica i esdevenia definitivament un material de creació.

 A Catalunya és a partir dels anys vuitanta, però sobretot al llarg de la dècada següent, quan el vidre viu una transformació important, amb l’apropiació de les seves qualitats per part d’un interessant grup de creadors. Aquesta exposició presenta l’obra de catorze artistes que han treballat a Catalunya en els darrers trenta anys.

Creadors que, emprant diferents llenguatges, han entès que el vidre és l’únic material que els permet atrapar la llum i modelar-la.