El món del vidre i dels vidriats

El món del vidre i dels vidriats

Data de la Jornada: dimarts 29 de novembre de 2022.
Hora: de 16.00 a 20.00h
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, Planta Baixa de la Casa de Convalescència, IEC.
Carrer del Carme, 47. Barcelona

Presentació
L’Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat el 2022 com a Any Internacional del
Vidre a petició d’institucions del sector, tals com la Comissió Internacional del Vidre (ICG),
Comunitat d’Associacions del Vidre (CGA) i el Comitè Internacional de Museus i Col·leccions del
Vidre (ICOM-Glass). El seu objectiu és visibilitzar la importància, científica, econòmica, ambiental
i cultural del vidre com a element transformador de la humanitat, atès el seu paper fonamental
en el desenvolupament i evolució dels articles per a la llar, l’arquitectura, l’art, l’automoció, la
comunicació, la ciència i la tecnologia.

Des de la Societat Catalana de Química ens hem volgut sumar a la commemoració tot organitzant
la present jornada, on volem posar de manifest diversos aspectes del món del vidre i dels vidriats
actualment al país.

Hem dividit la jornada en tres blocs:
• la fabricació del vidre sota punts de vista diferents; l’evolució tecnològica i social d’una
fàbrica de vidre al llarg de més de 100 anys d’història, la presentació museística d’una
societat que va créixer entorn d’unes fàbriques de vidre i l`aportació de la ciència a
l’estudi de l’evolució històrica de la fabricació del vidre.
• els materials vidriats, tot recollint experiències tant des de la perspectiva de l’evolució
de fabricació de ceràmica a gran escala, com des de la recerca de noves expressions
artístiques en vidriats. I també des de l’aportació de la ciència en l’estudi dels vidrats
per conèixer la interacció del vidre amb les pastes ceràmiques.
• el vidre en l’art i en la construcció, tot considerant el procés creatiu en la confecció i
restauració de vitralls, el paper del vidre en l’art contemporani i la funció del vidre en
la construcció com a element estructural.

La jornada va dirigida al públic amb inquietuds artístiques en general, també a estudiants de
facultats de química i d’història de l’art, i a estudiants de batxillerat que vulguin focalitzar el seu
treball de recerca en aquests temes.

Inscripcions:
L’entrada és gratuïta per a tothom.
Per fer la vostra inscripció d’assistència (presencial o streaming) feu clic al següent enllaç

Organitza:
SCQ – IEC

Col·laboren:
Grup de recerca de materials metaestables i nanoestructurats, UPC.
Grup de recerca Mecamat, UVic-UCC
Departament d’Arts Visuals i Disseny, Facultat de Belles Arts, UB.
Fàbrica de Vidre Ramon Clemente SA, El Masnou
Museu del Vidre de Vimbodí
Ceràmica Cumella, Granollers
Bellapart S.A.U., Les Preses
L’Art del Vitrall, Sabadell
Pep Madrenas, artista ceramista de Folgueroles.

Programa
16:00 Benvinguda i presentació de la Jornada.
Obertura de l’acte a càrrec del Secretari de l’IEC, Àngel Messeguer i Peypoch
Salutació del President de la SCQ, Gregori Ujaque i Pérez.
Presentació de la Jornada. Consol Blanch i Colat, membre de la comissió organitzadora
I. La fabricació del vidre. Moderadora: Consol Blanch i Colat
16:15 La fàbrica de vidre del Masnou: passat, present i futur, a càrrec de Vicenç Pedret i Clemente,
President de Ramon Clemente SA.
16:30 El museu del vidre de Vimbodí, vida i activitat d’un poble, a càrrec de Joan Canela i
Ríos, Alcalde de Vimbodí i Poblet
16:45 Evolució històrica de la fabricació de vidres i vitralls, a càrrec de Trinitat Pradell i Cara,
grup de recerca de materials metaestables i nanoestructurats de la UPC.
17:00 Torn obert de paraula.
II. Ceràmica vidriada. Moderadora: Nora Ventosa i Rull
17:15 Efectes del foc reductor en la cuita de ceràmica d’alta temperatura, càrrec de Pep Madrenas
i Palou, ceramista de Folgueroles.
17:30 La ceràmica com a ofici, a càrrec de Toni Cumella i Vendrell, ceramista de Granollers.
17:45 Els vidrats: la unió del vidre i la ceràmica, a càrrec de Judit Molera i Marimon, grup de
recerca Mecamat de la UVic-UCC.
18:00 Torn obert de paraula.
18:15 Pausa
III. El Vidre: Art i Construcció. Moderador: Pere Grapí i Vilumara
18:45 Confecció i restauració de vitralls, a càrrec de Joan Serra i Renom, mestre vitraller de
Sabadell.
19:00 El vidre en l’art contemporani, a càrrec de Laia Moretó i Alvarado, Departament d’Arts
Visuals i Disseny, Facultat de Belles Arts de la UB.
19:15 L’ús estructural del vidre, a càrrec de Francesc Arbós i Bellapart, president de Bellapart
Grup.
19:30 Torn obert de paraula.
19:45 Cloenda de la Jornada