Aventurina

Aventurina

AVENTURINA ha nascut de la inquietud de portar l’ofici del vidre a l’abast de tothom, i fer docència d’aquest ofici artesanal i artístic.

L’ofici del vidre, fins fa poc era a l’abast de poca gent, ja que les exigències tècniques no permetien la seva fàcil difusió; però això, amb els avanços tècnics i científics actuals, ha canviat i ara es possible, de moment en la tècnica de fusing o vitrofusio, portar-ho a terme.

Ferran Picornell

Ferran Picornell

No cal dir que AVENTURINA està treballant en l’actualitat, a adaptar totes les altres tècniques del vidre, per tal de difondre l’ofici del vidre en totes les seves modalitats.

AVENTURINA, per aconseguir tot això treballa estretament amb els millors mestres artesans del país, ja que ells son la font de saviesa de l’ofici del vidre.

Telèfon: 669 334 662

Correu electrònic: info@aventurina.com

Web: www.aventurina.com

Leave a Comment